ITS.be

Intelligente Transportsystemen (ITS) verwijzen naar nieuwe publieke en private diensten die duurzame mobiliteit mogelijk maken.

ITS diensten zijn aanwezig in alle mobiliteitsdomeinen zoals verkeer (incl. zachte weggebruikers), goederenvervoer, openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit, parkeren en elektromobiliteit, politie- en hulpdiensten, automobiel en automobiel+ (leasing, verzekeringen en pechverhelping) en fiscaliteit.

Door deze diensten met elkaar te verbinden werken we richting Mobility-as-a-Service (MaaS), waarbij negatieve externe effecten van huidige mobiliteitspatronen worden gereduceerd.

Over ITS.be
ITS.be is een publiek-private vzw die de transitie richting duurzame mobiliteit faciliteert in België. Zij combineert advies en ondersteuning aan individuele bedrijven en overheden door middel van:

  • Informeren: nieuwsbrieven en website met ITS oplossingen
  • Samenwerking: publiek-private werkgroepen (eCall, verkeersinformatie, goederenvervoersinformatie, parkeerinformatie, openbaar vervoer en gedeelde mobiliteitsinformatie), opleidingen, jaarlijks ITS.be congres
  • Innovatieve projecten: marktversterkende projecten op lokaal, regionaal, federaal en Europees niveau
  • Beleidsondersteuning: ontwikkeling ITS actieplannen

De ITS.be leden vertegenwoordigen een kritische massa aan publiek-private partners zoals overheden (lokaal, regionaal, federaal), dienstverleners, mapmakers, telecomoperatoren, industriële spelers, academici en onderzoeksinstellingen.